Il-Belt Valletta (Città Umilissima)

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

Elezzjonijiet


L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 20 ta' Novembru, 1993

photo1

L-ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Joseph Spiteri (Kunsillier), Maurice De Gaetano (Kunsillier), Dr. Paul Borg Olivier (Kunsillier), Hector Bruno (Sindku), Joe Caruana Curran (Kunsillier), Alfred Zammit (Kunsillier), David Azzopardi (Viċi Sindku), Aldo Testone (Segretarju Ezekuttiv)It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu, 1996

photo2

It-tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin -Victor Scerri (Kunsillier), Joseph Borda (Kunsillier), Hector Bruno (Sindku), Dr. Antoine Cachia (Kunsillier), Joe Caruana Curran (Kunsillier), Dr. Paul Borg Olivier (Viċi Sindku), Alfred Zammit (Kunsillier), Simon Cauchi (Segretarju Ezekuttiv)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni -13 ta' Marzu, 1999

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - David Azzopardi (Viċi Sindku), Sergio Zampa (Kunsillier), Joseph Spiteri (Kunsillier), Raymond Attard (Kunsillier), Valerie Borg (Kunsillier), Alfred Zammit (Kunsillier), Dr. Paul Borg Olivier (Sindku), Simon Cauchi (Segretarju Ezekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu, 2002

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Peter Bountempo (Kunsillier), Raymond Attard (Kunsillier), Jospeh Spiteri (Viċi Sindku), Valerie Borg (Kunsillier), Joseph Borda (Kunsillier), Alfred Zammit (Kunsillier), Dr. Paul Borg Olivier (Sindku), Simon Cauchi (Segretarju Ezekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Marzu, 2005

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Mario Camenzuli (Kunsillier), Dr. Alexei Dingli (Kunsillier), Joseph Spiteri (Kunsillier), Jospeh Borda (Viċi Sindku), Raymond Attard (Kunsillier), Valerie Borg (Kunsillier), Dr. Paul Borg Olivier (Sindku), Simon Cauchi (Segretarju Ezekuttiv)


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu, 2008

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Dr. Paul Borg Olivier (Sindku), Raymond Azzopardi (Kunsillier), Valerie Borg (Kunsillier), Dr. Alexei Dingli (Viċi Sindku/Sindku), Vincent Farrugia (Kunsillier), Joseph Spitieri (Kunsillier/Viċi Sindku), Mario Camenzuli (Kunsillier), Simon Cauchi (Segretarju Ezekuttiv)

Is-Seba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2013

photo7

From left to right: Gabriella Agius (Executive Secretary), Raymond Azzopardi (Councillor), Raymond Attard(Councillor),Vince Farrugia(Councillor), Vince Fabri; (Councillor), Alexiei Dingli(Mayor), Christian Darren Micallef(Deputy Mayor),Norman Shaw (Minority Leader),