Il-Belt Valletta (Città Umilissima)

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Gbir ta' Skart goff (Bulky Refuse)

Cempel lil Mario fuq 99852653.

Skeda ta' Gbir ta' Skart

Gurnata

Boroz Grizi

Boroz Suwed
It-Tnejn NO COLLECTION 07:00 and 15:00
It-Tlieta 13:30 07:00
L-Erbgha NO COLLECTION 07:00 and 15:00
Il-Hamis NO COLLECTION 15:00
Il-Gimgha NO COLLECTION 15:00
Is-Sibt NO COLLECTION 13:00
Il-Hadd NO COLLECTION NO COLLECTION

Gbir ta' hgieg

L-ewwel u it-tielet Gimgha (Friday) tax-xahar.

Cempel lil GreenMT fuq 21496965/6 / 79002263 / 99246925 ghal iktar informazzjoni.