Dipartiment għall-Gvern Lokali

Live Streaming

Print this page
Lista ta' Links tal-laqgħat fejn qed jixxandru Live mill-Kunsilli Lokali
List of Links from where Local Councils' Meetings are Streamed Live 

            
Kunsill Lokali

local Council  
Link

Link
Data ta' Meta ser issir il-Laqgħa

Date of Next Meeting
1

Il-Belt Valletta

http://www.corterm.com/lc/valletta/

9 ta' Jannar 2017 fis-6.30pm

2

L-Imdina

http://mdinacam2.click2stream.com/  
17 ta' Jannar 2017 fis-2.30pm(Laqgha pubblika)
3

Il-Birgu

http://birgu.gov.mt/content/live-streaming 
17 ta' Frar 2017 fil-5.30pm
4

L-Isla

http://www.islalocalcouncil.com/livestream.htm 

17 ta' Jannar 2017 fis-6.00pm(laqgha pubblika)

5

Bormla

www.corterm.com/lc/cospicua/

11 ta' Jannar 2017 fis-6.30pm

6

Ħal Qormi

http://corterm.com/lc/qormi/ 

13 ta' Frar 2017 fis-6.30pm

7

Ħaż-Żebbuġ

http://zebbugcam1-1.click2stream.com/ 
25 ta' Jannar 2017 fis-6.00pm
8

Ħaż-Żabbar

www.zabbar.gov.mt/live_streaming/
20 ta' Frar 2017 fis-6.00pm
K A St Peters
26 ta' Jannar 2017 fis-6.00pm
9

Is-Siġġiewi

http://siggiewi.gov.mt/ 
16 ta' Jannar 2017 fis-7.00pm
10

Iż-Żejtun

http://www.zejtunlocalcouncil.com/#!livestreaming/c6lu 

16 ta' Jannar 2017 fis-6.00pm

11

Ir-Rabat (G)

http://www.victoria.org.mt/live-streaming/ 
13 ta' Jannar fis-6.00pm (laqgha annwali)
12

Ħ’Attard

http://attardlc.ifnetworks.net/ 

11 ta' Jannar fil-5.30pm.(laqgha pubblika)

11 ta' Jannar 2017 fis-6.00pm

13

Ħal Balzan

http://halbalzanlocalcouncil.com/live-stream 
11 ta' Jannar 2017 fl-4.30pm
14

Birkirkara

http://www.birkirkaralocalcouncil.com/live-feed 

9 ta' Jannar 2017 fis-6.00pm

K A Fleur de-Lys
9 ta' Jannar 2017 fil-5.00pm
15

Birżebbuġa

http://birzebbuga-cam1.click2stream.com/ 

20 ta' Frar 2017 fil-5.30pm

16

Ħad-Dingli

http://dinglilc.ifnetworks.net/ 

18 ta' Jannar 2017 fil-5.30pm

17

Il-Fgura

http://fguracam1.click2stream.com/
24 ta' Jannar 2017 fis-6.30pm(laqgha annwali)
18

Floriana

http://www.florianalocalcouncil.com/index.php/live-stream-2 

11 ta' Jannar 2017 fil-5.00pm

19

Il-Fontana

http://fontanagozo.com/Streaming/fontana.html 
26 ta' Jannar 2017 fil-5.00pm
20

Il-Gudja

http://www.corterm.com/lc/gudja/ 
20 ta' Jannar 2017 fis-6.15pm(laqgha annwali)
21

Il-Gżira

http://gzira.lc.gov.mt/Page.aspx?catid=33&pid=184 

17 ta' Jannar 2017  fil-5.30pm

17 ta' Jannar 2017 fis-7.pm (Laqgha Pubblika)

22

Għajnsielem

http://www.ghajnsielemlc.com/live-stream/ 
17 ta' Jannar 2017 fl-3.45pm
23

L-Għarb

http://gharblc-2.click2stream.com/ 
22 ta' Frar 2017 fid-9.00am
24

Ħal Għargħur

http://gharghur.gov.mt/live-streaming/ 

10 ta' Jannar 2017 fis-6.00pm

25

L-Għasri

http://gozo-malta.com/ghasri/live-streaming/index.html 
25 ta' Jannar 2017 fis-7.00pm
26

Ħal Għaxaq

http://ghaxaqlc.ifnetworks.net/
10 ta' Jannar 2017 fil-5.30pm
27

Il-Ħamrun

http://corterm.com/lc/hamrun/ 
25 ta' Jannar fis-6.00pm (laqgha pubblika)
28

L-Iklin

http://corterm.com/lc/iklin/

19 ta' Jannar fis-7pm (laqgha annwali)

29

Il-Kalkara

http://kalkara.ifnetworks.net/ 

24 ta' Jannar 2017 fl-4.00pm

30

Ta’ Kerċem

http://www.kercemgozo.com/cams.asp

24 ta' Jannar 2017 fil-5.00pm

KA Santa Luċia
10 ta' Jannar 2017 fil-5.30pm
31

Ħal Kirkop

http://halkirkop.com/live/ 

31 ta' Jannar 2017 fil-5.30pm (laqgha annwali)

13 ta' Frar 2017 fil-5.00pm

32

Ħal Lija

http://www.corterm.com/lc/lija/
20 ta' Jannar 2017 fil-5.00pm
33

Ħal Luqa

http://luqalocalcouncil.com/live-streaming/ 
18 ta' Jannar fil-5.30pm
K A Ħal Farruġ
3 ta' Novembru 2016 fil-5.30pm
34
Il-Marsa
http://www.corterm.com/lc/marsa/ 
25 ta' Jannar 2017 fis-7.00pm
35
Marsaskala
www.marsaskala.lc.com.mt/stream/
27 ta' Jannar 2017 fis-6.00pm(laqgha pubblika)
36
Marsaxlokk
LINK of LIVE STREAMING

9 ta' Frar 2017 fl-2017

37
Il-Mellieħa
http://www.mellieha.gov.mt/live-streaming 

10 ta' Jannar 2017 fis-6.00pm

17 ta' Jannar 2017 fis-7pm (laqgha annwali)

38

L-Imġarr

http://mgarrlc.com/?page_id=913 

19 ta' Dicembru 2016 fis-6.00pm (laqgha Pubblika)

39

Il-Mosta

http://mostalocalcouncil.com/live-stream
23 ta' Jannar 2017 fis-7.30pm
40

L-Imqabba

http://www.mqabba.gov.mt/?m=camera 
17 ta' Jannar 2017 fis-6.00pm
41

L-Imsida

http://www.msidalocalcouncil.com/livestream.html 
20 ta' Dicembru 2016 fil-5.30pm
K A Is-Swatar
10 ta' Jannar 2017 fis-6.00pm
42

Il-Munxar

http://www.munxar.gov.mt/livecouncil-meetingstream.html

16 ta' Jannar 2017 fil-5.00pm (laqgha Pubblika)

25 ta' Jannar 2017 fil-5.00pm

K A Xlendi

18 ta' Jannar 2017 fil-5.00pm (laqgha Pubblika)

43

In-Nadur

http://nadur.gov.mt/live-meetings 
16 ta' Jannar 2017 fil-5.30pm
44

In-Naxxar

http://www.corterm.com/lc/naxxar/
20 ta' Dicembru 2016 fis-7.30pm (laqgha tal-Lokalita)
K A Baħar iċ-Ċagħaq

14 ta' Frar 2017 fil-5.30pm

45

Paola

http://www.paolalocalcouncil.org/paola.html

18 ta' Jannar 2017 fil-5.30pm (laqgha Pubblika)

18 ta' Jannar 2017 fis-6.00pm

46

Pembroke

http://www.pembroke.gov.mt/p/embroke.html

31 ta' Jannar 2017 fil-5.30pm

47

Tal-Pietà

http://www.corterm.com/lc/pieta/ 
24 ta' Jannar 2017 fil-5.00pm (laqgha tal-lokalita)
KA G'Mangia
12 ta' Dicembru 2016 fis-6.00pm
48

Il-Qala

http://www.qala.gov.mt/embed/index.html 
15 ta' Dicemnbru 2016 fis-6.30pm
49

Il-Qrendi

http://www.qrendilocalcouncil.org.mt/live-footage.html 

23 ta' Jannar 2017 fil-5.30pm

30 ta' Jannar 2017 fis-6pm (laqgha annwali)

50
Ir-Rabat (Malta)
http://www.corterm.com/lc/rabat/ 
24 ta' Jannar 2017 fis-7.00pm
K A Tal-Virtu`

11 ta' Jannar 2017 fis-5.45 pm

K A Il-Baħrija

12 ta' Jannar 2017 fil-5.00pm

51

Ħal Safi

http://corterm.com/lc/safi/

25 ta' Jannar 2017 fit-3.00pm

25 ta' Jannar 2017 fil-5.00pm (laqgha pubblika)

52
San Ġiljan
http://stjulians.ifnetworks.net/

3 ta' Frar 2017 fl-4.00pm

 3 ta' Marzu 2017 fis-6.00pm (laqgha pubblika)

K A Paceville

17 ta' Jannar 2017 fl-4.00pm

24 ta' Frar 2017 fis-6.00pm (laqgha pubblika)

53

San Ġwann

http://www.corterm.com/lc/sangwann/ 
9 ta' Jannar 2017 fil-5.30am
KA Kappara
10 ta' Jannar 2017  fis-6.00pm
54

San Lawrenz

http://sanlawrenz.ifnetworks.net/ 
2 ta' Frar 2017 fit-3.00pm
55

San Pawl il-Baħar

http://sanpawl.ifnetworks.net/ 
5 ta' Jannar 2017 fis-6.00pm
K A Burmarrad
25 ta' Awwissu 2015
56

Ta’ Sannat

http://sannat.gov.mt/?page_id=283 
20 ta' Frar 2017 fis-1.30pm
57

Santa Luċija

http://santalucija.gov.mt/Contact-Us/Live-Streaming

20 ta' Jannar 2017 fl-4.30pm

28 ta' Jannar 2017 (laqgha annwali)

58

Santa Venera

http://st-venera-cam1.click2stream.com/
6 ta' Frar 2017 fis-6.30pm
59

Tas-Sliema

http://corterm.com/lc/sliema/ 
24 ta' Jannar 2017 fis-6.00pm

60

Is-Swieqi

http://www.corterm.com/lc/swieqi/
19 ta' Jannar 2017 fil-5.00pm
KA Madliena
18 ta' Jannar 2017 fil-5.00pm
61

Ta’ Xbiex

http://www.taxbiex.com/index.php/pr/live-streaming 
23 ta' Jannar 2017 fis-6.30pm (TBA)
62

Ħal Tarxien

http://tarxienlc.ifnetworks.net/
27 ta' Jannar 2017 fis-6.00pm
63

Ix-Xagħra

http://xaghra.com/code/ 

20 ta' Frar 2017 fil-5.30pm

64

Ix-Xewkija

http://www.xewkija.gov.mt/webcamstreaming 

27 ta' Jannar fl-4.30pm (laqgha Annwali)

65

Ix-Xgħajra

http://corterm.com/lc/xghajra/ 
16 ta' Jannar 2017 fil-5.30pm
66

Iż-Żebbuġ (Għawdex)

www.zebbuggozo.com/stream.php 

27 ta' Jannar 2017 fil-5.00pm

K A  Marsalforn
22 ta' Frar 2017 fil-5.00pm
67

Iż-Żurrieq

http://zurrieqlocalcouncil.com/stream/

25 ta' Jannar 2017 fis-6.00pm

K A Bubaqra

17 ta' Jannar 2017 fis-5.30pm
68

L-Imtarfa

http://www.corterm.com/lc/mtarfa/

5 ta' Jannar 2017 fis-7.30pm